Osuszanie układu chłodniczego pomp ciepła

Do osuszania układu z wilgoci wykorzystane jest zjawisko, że woda tak jak każda inna ciecz wrze, czyli paruje w temperaturze tym niższej, im niższe jest ciśnienie. W celu usunięcia wody z układu należy sprawić, aby było w nim ciśnienie na tyle niższe od atmosferycznego by doprowadzić do wrzenia wody. Wartość tego ciśnienia zależy od temperatury zewnętrznej, przy której będzie wykonywane wytwarzanie próżni, według zasady im niższa temperatura zewnętrzna tym niższe ciśnienie, do którego należy zdążać w procesie wytwarzania próżni. Dokładniej zależność ta została przedstawiona w poniższej tabeli. Posłużyć może ona także do oceny przydatności konkretnej pompy próżniowej. Jeśli na przykład pompa próżniowa „nie zejdzie” poniżej 0,020 bar (20 mbar), to można korzystać z niej tylko wtedy, gdy wokół pompy ciepła panuje temperatura wyższa niż + 180C. Przy temperaturach niższych, taka pompa próżniowa wilgoci nie zlikwiduje.

Żeby usunąć całkowicie wilgoć potrzebne jest nie tylko odpowiednio niskie ciśnienie, ale także dostatecznie długi czas, aby cała wilgoć była w stanie odparować, a w szczególności ta, która została uprzednio wchłonięta przez olej. Niezależnie od wydajności pompy próżniowej i wielkości układu chłodniczego, wytwarzanie próżni w czasie krótszym niż 30 minut nie ma większego sensu.